Янгиликлар

O‘chirib tashlash yoki qoldirish?

Mengafuqaroo‘zibilanbog‘liqvaziyatgadavlatorganlarie’tiborqaratmayotganihaqidashikoyatqildi. Bu videomurojaat. Men vaziyatga aniqlik kiritish va axborot olish uchun davlat organlariga so‘rovnoma bilan murojaat qildim. Ular ana shu fuqaro bilan bog‘lanib, uning muammosini hal qilib berishadi va mening kanalimdan murojaatni o‘chirib tashlash talabini qo‘yishadi. Fuqaro e’lon qilingan murojaatini qaytarib olishi mumkinmi?

Agar bu intervyu bo‘lmasa, uni o‘chirish yoki o‘chirmaslik sizning huquqingiz. Shu bilan birga, videoni yoki materialni o‘chirganda, video murojaatchining iltimosiga ko‘ra o‘chirilgani haqida yozuv qoldirishingiz mumkin.

Axborot manbai – intervyu oluvchi saytda e’lon qilinganidan keyin o‘ziga tahdidlar bo‘layotgani sababli materialni o‘chirib tashlashni talab qilmoqda. Bunday holatda nima qilish kerak?

OAV e’lon qilingan materialning axborot manbaini oshkor etmaslikka haqli. Intervyu beruvchi e’lon qilingan intervyudan foydalanishni taqiqlashga haqli emas. Bunday vaziyatlarning oldini olish uchun intervyuni e’lon qilishga va intervyuning huquqini nashrga berishga rozilik haqida yozma kelishuv imzolash tavsiya etiladi.  

BizFacebookdagiyopiqguruhlardanbiriningfoydalanuvchilariningfikrlaridaniqtiboslarskrinshotlaribilankeltirilganmaqolae’lonqildik. Foydalanuvchilardanbiriguruhyopiqbo‘lganiuchunnoqonuniyyo‘ltutganimizniaytib, uningizohinio‘chiribtashlashimiznitalabqildi. Shuto‘g‘rimi?

Agarguruhyopiqbo‘lsavaskrinshotorqaliodamningshaxsinianiqlashimkonimavjudbo‘lsa, amaldagiqonunchilikkaasosanbundayskrinshotnitarqatishshaxsgaoidma’lumotlarninoqonuniytarqatish, debbaholanishimumkin. Sizgayokiizohlaregalariningismshariflarivafotosuratlariniyashirishniyohudfuqarolarninghuquqvaqonuniymanfaatlarinibuzishimumkinbo‘lganskrinshotlardanfoydalanmasliknitavsiyaetamiz.

YPXxodimlariFacebookdagipostimnio‘chiribtashlashnitalabqilishmoqda.

Ijtimoiytarmoqlardaginateriallarmaxsusvakolatliorgan (O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi) talabiyokisudqarorigaasosano‘chirilishimumkin.