Янгиликлар

Jinoyat bu nima?

O'zbekiston qonunchiligida jinoyat qonunni buzadigan va jamiyat va davlat manfaatlariga zarar yetkazuvchi ijtimoiy xavfli harakat sifatida ta'riflanadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 15-moddasi jinoyatlarni ijtimoiy xavflilik tabiati va darajasiga qarab tasniflaydi.

Katta ijtimoiy xavf tug'dirmaydigan shaxslarga qasddan sodir etilgan jinoyatlar kiradi, ular uchun qonun uch yildan ortiq bo'lmagan ozodlikdan mahrum qilish jazosini, shuningdek, ehtiyotsizlik tufayli sodir etilgan jinoyatlarni o'z ichiga oladi, ular uchun qonun besh yildan ortiq bo'lmagan ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutadi.

Unchalik og'ir bo'lmagan jinoyatlarga qasddan sodir etilgan jinoyatlar kiradi, ular uchun qonun uch yildan ortiq, lekin besh yildan ortiq bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutadi, shuningdek, ehtiyotsizlik tufayli sodir etilgan jinoyatlar ham kiradi, buning uchun qonun besh yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutadi.

Og'ir jinoyatlar qasddan sodir etilgan jinoyatlar bo'lib, ular uchun qonunda besh yildan ortiq, ammo o'n yildan ortiq bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.

Ayniqsa, og'ir jinoyatlar qasddan sodir etilgan jinoyatlar bo'lib, ular uchun qonunda o'n yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.

Jinoyat tarkibining belgilariga tajovuz predmeti - jamiyat uchun xavf tug'diradigan harakat yoki harakatsizlik kiradi. Agar jamiyat yoki davlat uchun salbiy oqibatlarning ta'siri bo'lsa, unda bu jinoyat tarkibining belgilariga mos kelmaydi. Harakat va uning oqibatlari o'rtasida bog'liqlik o'rnatilishi kerak. Jinoyat tarkibini aniqlash uchun jinoyat sodir etish usuli, vaqti, joyi, holati, vositalari va vositalari ham muhimdir. Jinoyatning sababi va maqsadi: nima uchun harakat sodir etilganligi inobatga olinadi. Jinoyat tarkibini aniqlashda harakatni sodir etgan shaxsning yoshi, aqli rasoligi va boshqa xususiyatlari hisobga olinadi.

O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida jinoyatlar haqida gap ketmaydi, balki huquqbuzarliklar haqida gap boradi.